Herring Phu Quoc Hotel


    Địa điểm

  • Địa điểm

  • Tiêu chuẩn

  • Giờ mở cửa

  • Giá Phòng

Đặt ngay

Điểm nổi bật nhất

Tiện ích

ĐÍCH ĐẾN CỦA NHỮNG TRẢI NGHIỆM SỐNG TRỌN VẸN

ĐÍCH ĐẾN CỦA NHỮNG TRẢI NGHIỆM SỐNG TRỌN VẸN

Phòng Suites

Các loại phòng nghỉ khác

Ưu đãi đặc biệt

Có thể bạn quan tâm